התקנת תחנת חשבשבת ברשת

התקנת תחנת חשבשבת ברשת:   התקנה אוטומטית מאפשרת להתקין חשבשבת בתחנה, כאשר המחשב עליו היתה מותקנת חשבשבת הוחלף או עבר פורמט. התהליך מהיר ופשוט להפעלה. שלב 1 בתחנה תקינה כלשהי (לא החדשה) של חשבשבת מכינים קובץ מאסטר ממנו התוכנית תכין קובץ הגדרות,  על ידי הקלקה על הקישור הבא יחד עם מקש CTRL…..>  http://downloads.hash.co.il/files/General/pas.exe בסיום הפעולה יופיע […]

Read More