פתרון בעיית הבהוב מסך (אייקונים) ב – Windows 10:

 

 הבהוב מסך ב- Windows 10  נובע בדרך כלל מאפליקציה או ממנהל התקני תצוגה שאינם תואמים. כדי לברר אם אפליקציה או מנהל התקן גורמים לבעיה, בדוק אם מנהל המשימות מהבהב. לאחר מכן, בהתבסס על מידע זה, תצטרך לעדכן את האפליקציה או את מנהל התקן התצוגה.

בדוק אם מנהל המשימות מהבהב

          פתח את מנהל המשימות על-ידי לחיצה על מקשי המקלדת Ctrl + Shift + Esc בו-זמנית. אם פעולה זו אינה עוזרת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן התחל בפינה הימנית התחתונה של המסך ולאחר מכן בחר מנהל המשימות.

אם מנהל המשימות אינו מהבהב, ככל הנראה אפליקציה גורמת לבעיה.

אם מנהל המשימות מהבהב, ככל הנראה מנהל התקן תצוגה גורם לבעיה.

עדכון אפליקציה שאינה תואמת

       שלוש אפליקציות היו ידועות כגורמות להבהוב מסך ב –  Windows 10:

 Norton AV, iCloud, ו – IDT Audio. ברוב המקרים, עדכון האפליקציה או פנייה אל יצרן האפליקציה לצורך קבלת עדכון יפתרו את הבעיה.

עדכון של מנהל התקן התצוגה

       כדי לעדכן את מנהל התקן התצוגה, תצטרך להפעיל את המחשב שלך במצב בטוח, להסיר את מתאם התצוגה הנוכחי ולאחר מכן לבדוק אם קיימים עדכונים למנהל ההתקן:

       הפעל את המחשב במצב בטוח, לאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן התחל ובחר מנהל ההתקנים.

הרחב את המקטע מתאמי תצוגה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המתאם הרשום ולאחר מכן בחר הסרת התקנה של התקן.

בחר בתיבת הסימון מחק את תוכנת מנהל ההתקן עבור התקן זה ולאחר מכן בחר הסר התקנה והפעל מחדש את המחשב.

לאחר שהמחשב יופעל מחדש, הקש על מקש סמל Windows + I במקלדת כדי לפתוח את ההגדרות. אם פעולה זו אינה עוזרת, בחר את לחצן התחל ולאחר מכן בחר הגדרות.

מההגדרות, בחר עדכון ואבטחה > Windows Update > בדוק אם קיימים עדכונים.

הערה

       אם יש לך כמה מתאמי תצוגה, תצטרך להפוך ללא זמין את המתאם הנוסף (לעתים קרובות זהו Intel HD 400  אוAMD Radeon HD 4200 ), על-ידי לחיצה עליו באמצעות לחצן העכבר הימני מהרשימה במנהל ההתקנים ובחירה באפשרות הפוך ללא זמין > כן

לאחר מכן, כבה את המחשב, נתק את מדיית ההתקנה או השחזור (אם אתה משתמש בה) ולאחר מכן הפעל שוב את המחשב. אם פעולה זו אינה פותרת את בעיית ההבהוב, הפעל מחדש את המחשב במצב בטוח, הפוך את מתאם התצוגה הנוסף לזמין מחדש ולאחר מכן הפוך את המתאם האחר ללא זמין.

לתחילת המאמר