אאוטלוק התעדכן, וחלונית החיפוש הועברה אל חלקו העליון של הממשק:

על מנת לקצר ולהקל את פעולת החיפוש, מומלץ להשתמש במקשי המקלדת

כך תוכלו להקל על החיפוש בעזרת קיצורי המקלדת הבאים:

תיאור הפעולהצירוף המקשים
לחיפוש הודעה או פריט אחרCtrl+E  או F3
לניקוי תוצאות החיפושEsc
להרחבת החיפוש כדי שיכלול את כל פריטי הדוארכל פריטי לוח השנה או כל פרטי אנשי הקשר, לפי המודול בו אתם נמצאיםCtrl+Alt+A
שימוש בחיפוש מתקדםCtrl+Shift+F
יצירת תיקיית חיפוש (הוספה של תיקיות כמו: דואר שלא נקרא או דואר שמסומן בדגל להמשך טיפול וכו')Ctrl+Shift+P
חיפוש טקסט בפריט פתוחF4
חיפוש והחלפה של טקסט, סימנים או פקודות עיצוב מסוימות בחלונית הקריאה בפריט פתוחCtrl+H
הרחבת החיפוש כדי לכלול פריטים מהתיקייה הנוכחיתCtrl+Alt+K
הרחבת החיפוש כדי לכלול תיקיות משנהCtrl+Alt+Z