כיצד לצמצם את קריטריוני החיפוש לביצוע חיפושים טובים יותר ב- Outlook:

 

 

באפשרותך להקליד מספר צירופי מילים בתיבת החיפוש בראש רשימת ההודעות של Outlook. בנוסף לחיפוש מילים וצירופי מילים, באפשרותך להשתמש בפונקציות שונות, בסימני פיסוק ובמילות מפתח כדי לצמצם את תוצאות החיפוש. הדרך הבסיסית ביותר לחפש היא פשוט להקליד מילה או צירוף מילים.

Outlook משתמש בדבר הנקרא "התאמת קידומות" בעת החיפוש. לכן, אם תקליד ray  בתיבת החיפוש,  Outlook יחזיר הודעות המכילות ray‏, Ray‏, Raymondוrays , אך לא  disarray או tray.

יסודות החיפוש:

בעת הקלדת מילים בתיבת החיפוש, Outlook סורק הודעות דואר אלקטרוני וקבצים מצורפים מסוגים רבים כדי לאתר את המילה או צירוף המילים. לדוגמה, אם תחפש את "project" עם או ללא מרכאות,  Outlook יחזיר את כל ההודעות שמכילות את המילה project‏, projects‏, projector‏, projecting וכן הלאה, במקום כלשהו בשם השולח, בנושא, בגוף ההודעה או בקבצים מצורפים.

בעת הקלדת כתובת דואר אלקטרוני, לדוגמה Nava.Ben-David64@yahoo.com‏, Outlook מחזיר את כל הודעות הדואר האלקטרוני המכילות כתובת דואר אלקטרוני זו במקום כלשהו בנושא, בגוף ההודעה או בקבצים מצורפים מסוגים רבים, וכן בהודעות מכתובת דואר אלקטרוני זו. כדי להגביל את תוצאות החיפוש להודעות דואר אלקטרוני מכתובת דואר אלקטרוני מסוימת, הקלד from:Nava.Ben-David64@yahoo.com   בתיבת החיפוש.

שימוש במסנני החיפוש המוכללים של Outlook:

Outlook   מספק לך מספר מסנני חיפוש מוכללים. כדי להשתמש במסננים המוכללים, לחץ בתיבת החיפוש. רצועת הכלים של Outlook משתנה ומציגה את הכרטיסייה 'חיפוש'. השתמש בכל אחת מהאפשרויות בקבוצה 'מיקוד' כדי למקד את תוצאות החיפוש.

טבלת עזר בנושא חיפוש:

הטבלה הבאה מציגה כמה דוגמאות לחיפושים שעשויים להיות שימושיים. בנוסף לדוגמאות אלה, באפשרותך להשתמש ב- AND‏, NOT‏, OR, <, >, = ובאופרטורים אחרים כדי למקד את החיפוש. יש להקליד פונקציות מפתח באותיות גדולות.

הקלד

כדי למצוא

asaf

פריטים המכילים את asaf,‏ ASAF,‏ AsAf,  או כל שילוב אחר של אותיות ראשיות וקטנות. החיפוש המיידי אינו תלוי אותיות גדולות.

asaf karten

פריטים המכילים גם את asaf וגם את karten, אך לא בהכרח בסדר הזה.

asaf AND karten

פריטים המכילים גם את asaf וגם את karten,  אך לא בהכרח בסדר הזה. שים לב שיש להזין פונקציות חיפוש כגון AND,‏ NOT ו- OR באותיות גדולות.

asaf NOT karten

פריטים המכילים את asaf, אך לא את karten.

asaf OR karten

פריטים המכילים את asaf, את karten או את שתי המילים.

"asaf karten"

פריטים המכילים את צירוף המילים המדויק asaf karten. כדי לחפש מחרוזת מדויקת, עליך להשתמש במרכאות.

from:"asaf karten"‎

פריטים שנשלחו על-ידי asaf karten. שים לב לשימוש במרכאות כפולות כדי שתוצאות החיפוש יתאימו לצירוף המילים המדויק המוקף במרכאות.

from:"asaf karten" about:”status report”‎

פריטים שנשלחו על-ידי  asaf karten כאשר status report מופיע בשורת הנושא, בגוף ההודעה ובתוכן הקבצים המצורפים. שים לב לשימוש במרכאות כפולות כדי שתוצאות החיפוש יתאימו לצירוף המילים המדויק המוקף במרכאות.

hasattachment:yes

פריטים הכוללים קבצים מצורפים. באפשרותך גם להשתמש בתחביר asattachment:true  כדי לקבל את אותן תוצאות.

attachments:presentation.pptx

פריטים הכוללים קבצים מצורפים בשם presentation.pptx או אם הקובץ המצורף מכיל את presentation.pptx בתוכן שלו.

subject:"asaf karten"‎

פריטים שהנושא שלהם מכיל את צירוף המילים asaf karten.

subject:asaf karten

פריטים עם asaf בשורת הנושא ועם karten בכל מקום אחר במסמך.

עותק:"asaf karten"

פריטים שבהם שם התצוגה asaf karten מופיע בשורה 'עותק'.

cc:asafkarten@contoso.com

פריטים שבהם כתובת הדואר האלקטרוני asafkarten@contoso.com מופיעה בשורה 'עותק'.

bcc:asaf

פריטים שבהם asaf מופיע בשורה 'עותק מוסתר'.

מטר category:

פריטים המכילים שם קטגוריה שכולל את המילה מטר. לדוגמה, "מטרות" או "מטרה" או "מטריצות".

messagesize:<10 KB

פריטים קטנים יותר מ- 10 קילו-בתים. שים לב לשימוש בפונקציית ההשוואה "קטן מ" (‎<‎).

messagesize:>5 MB

פריטים גדולים יותר מ- 5 מגה-בתים. שים לב לשימוש בפונקציית ההשוואה "גדול מ" (‎>‎).

received:=1/1/2016

פריטים שהגיעו בתאריך 1/1/2016. שים לב לשימוש בפונקציית ההשוואה "שווה" (=).

received:yesterday

פריטים שהגיעו אתמול. החיפוש המיידי מזהה גם את ערכי התאריך הבאים:

  • תאריכים יחסיים לדוגמהtoday:‏ tomorrow,‏ yesterday
  • תאריכים יחסיים מרובי מילים לדוגמה: , this week,‏ next month,‏ last week,‏ past month,‏ coming year
  • ימים Sunday : Monday … Saturday
  • חודשים January: ‏ February … December

received:last week

פריטים שהגיעו בשבוע שעבר. שים לב שאם תפעיל שאילתה זו שוב חודש מעכשיו, תקבל תוצאות שונות מכיוון שזוהי שאילתת זמן יחסית.

due:last week

פריטים שסומנו בדגל להמשך טיפול עם תאריך יעד.

messagesize:tiny

פריטים קטנים מ- 10 קילובייטים

messagesize:small

פריטים שגודלם נע בין 10 ל- 25 קילובייטים

messagesize:medium

פריטים שגודלם נע בין 25 ל- 100 קילובייטים

messagesize:large

פריטים שגודלם נע בין 100 ל- 500 קילובייטים

messagesize:verylarge

פריטים שגודלם נע בין 500 קילובייטים למגה-בייט אחד

followupflag:follow up

פריטים שסומנו בדגל להמשך טיפול.

messagesize:enormous

פריטים גדולים מ- 5 מגה-בייטים

hasflag:true

פריטים שסומנו בדגל להמשך טיפול.

from:asaf (received:7/1/17 OR received:8/1/17)‎

פריטים מ – asaf שהגיעו בתאריך 7/1/17 או 8/1/17. שים לב לשימוש בסוגריים כדי לקבץ את התאריכים.

received:>=1/10/16 AND received:<=5/10/16

פריטים שהגיעו בין התאריכים 1/10/16 ו- 5/10/16.

received:>1/10/16 AND received:<5/10/16

פריטים שהגיעו אחרי 1/10/16 אך לפני 5/10/16.

sent: yesterday

פריטים ששלחת אתמול.

to:asaf

פריטים ששלחת אל asaf כשאתה מחפש בתיקיה פריטים שנשלחו.

read:no

פריטים שלא נקראו. באפשרותך גם להשתמש בתחביר read:false כדי לקבל את אותן תוצאות.

subject:status received:May

פריטים שהתקבלו מכל אחד בחודש מאי (בשנה כלשהי) ושהנושא שלהם מכילstatus.

startdate:next week subject:status

פריטי לוח שנה בשבוע הבא שהנושא שלהם מכיל status.

is:recurring

פריטי לוח שנה חוזרים.

organizer:asaf

פריטי לוח שנה שבהם asaf הוא המארגן.

category:business

פריטים המסווגים לקטגוריה business.

firstname:asaf

אנשי קשר המכילים asaf בשדה 'שם פרטי'.

lastname:karten

אנשי קשר המכילים  karten בשדה 'שם משפחה'.

nickname:asaf

אנשי קשר המכילים asaf בשדה 'כינוי'.

jobtitle:physician

אנשי קשר המכילים  physician בשדה 'תפקיד'.

businessphone:555-0100

אנשי קשר המכילים 5550100 בשדה 'טלפון בעבודה'.

homephone:555-0100

אנשי קשר המכילים 5550100 בשדה 'טלפון בבית'.

mobilephone:555-0100

אנשי קשר המכילים 5550100 בשדה 'טלפון נייד'.

businessfax:555-0100

אנשי קשר המכילים 5550100 בשדה 'פקס בעבודה'.

Businessaddress: (הרצל 123, תל-אביב 7898052)

אנשי קשר המכילים הרצל 123, תל-אביב 7898052 בשדה 'כתובת עבודה'. שים לב לשימוש בסוגריים כדי להקיף את הכתובת.

:homeaddress (הרצל 123, תל-אביב 7898052)

אנשי קשר המכילים הרצל 123, תל-אביב 7898052 בשדה 'כתובת בית'. שים לב לשימוש בסוגריים כדי להקיף את הכתובת.

businesscity : חיפה

אנשי קשר המכילים את חיפה בשדה 'עיר העבודה'.

businesspostalcode:98052

אנשי קשר המכילים 7898052 בשדה 'מיקוד העבודה'.

street : (הרצל 123)

אנשי קשר המכילים את 'הרצל 123' בשדה 'רחוב כתובת העבודה'. שים לב לשימוש בסוגריים כדי להקיף את הכתובת.

Homestreet: (הרצל 123)

אנשי קשר המכילים את 'הרצל 123' בשדה 'רחוב כתובת הבית'. שים לב לשימוש בסוגריים כדי להקיף את הכתובת.

birthday:6/4/1960

אנשי קשר המכילים את 6/4/1960 בשדה 'יום הולדת'.

webpage:www.contoso.com

אנשי קשר המכילים את כתובת ה- URL ‏www.contoso.com בשדה 'כתובת דף אינטרנט'.

לתחילת המאמר