התקנת תחנת חשבשבת ברשת:

 

התקנה אוטומטית מאפשרת להתקין חשבשבת בתחנה, כאשר המחשב עליו היתה מותקנת חשבשבת הוחלף או עבר פורמט.
התהליך מהיר ופשוט להפעלה.

שלב 1

בתחנה תקינה כלשהי (לא החדשה) של חשבשבת מכינים קובץ מאסטר ממנו התוכנית תכין קובץ הגדרות, 

על ידי הקלקה על הקישור הבא יחד עם מקש CTRL…..> 

http://downloads.hash.co.il/files/General/pas.exe

בסיום הפעולה יופיע החלון הבא:

 

שלב 2
בתחנה החדשה, בה אין חשבשבת, מתקינים את התוכנה על ידי הקלקה על הקישור הבא (יחד עם המקש Ctrl).
ההתקנה תתבצע למחיצה Hash7 (כאשר תופיע הודעה לגבי נתיב ההתקנה ב-hash7 הקליקו OK)
והמתינו להודעה שההתקנה הסתיימה בהצלחה:                         http://downloads.hash.co.il/files/General/astp.exe
 
שלב 3 
לאחר שהופיעה הודעה התקנת חשבשבת הסתיימה בהצלחה יש ליצור התחברות מהתחנה החדשה,
כדי שנפעיל אקטיבציה על התחנה. שילחו לנו את סיסמת ההתחברות על ידי הקלקה על הקישור הבא:          http://www.hash.co.il/?page_id=4608

בסיום האקטיבציה יפתח תפריט חשבשבת לתחילת עבודה.

 

לתחילת המאמר